Σετ στεγανοποίησης & προστασίας κατά της μουράβιας 20τ.μ.

1