Σετ στεγανοποίησης & προστασίας κατά της μουράβιας 50τ.μ.

1