Συνθετικές ύλες PVC

Σφράγιση για συνθετικές ύλες PVC -FIBERCLASS

Το προϊόν για σφράγιση συνθετικών υλών είναι ένα υλικό επίστρωσης επιφανειών (ορισμένης χρονικής διάρκειας) που είναι κυρίως αλκοολούχο και βασίζεται στη χημική νανο-τεχνολογία. Όταν εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες από συνθετικές ύλες (πολυεστέρα, πολυμεθυλομεθακρυλικά, πολυανθρακικά πολυμερή) εμφανίζει την ιδιότητα ότι καθαρίζεται εύκολα («Easy to clean»). Το υλικό που εφαρμόζεται στις σχετικές επιφάνειες δημιουργεί πάνω τους ένα λεπτό στρώμα το οποίο εμποδίζει την πρόσληψη ρύπων και ξένων υλών, ενώ αφήνει το νερό να φύγει υπό μορφή πέρλας.

Εφαρμογή:

Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν για σφράγιση συνθετικών υλών αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ΄ ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτόν τον σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω των +5˚C.

Προετοιμασία:

Η σχετική επιφάνεια πρέπει να απαλλαγεί προηγουμένως από ρύπους, λάδια ή λιπαρά κατάλοιπα. Συνιστάται προς αυτόν τον σκοπό το καθαριστικό ProNano. Στη συνέχεια, η επιφάνεια πρέπει να ξεπλένεται καλά με καθαρό νερό, για να απομακρύνονται τα υπολείμματα από χημικά καθαριστικά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι πριν από την επίστρωση του υλικού καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λίπη.

Επίστρωση:

Η επίστρωση εκτελείται τρίβοντας ή γυαλίζοντας την επιφάνεια με ένα πανί που θα έχει εμποτιστεί ελαφρά με το υλικό της για σφράγιση συνθετικών υλών. Γι΄ αυτόν τον σκοπό προσφέρεται ιδανικά το άχνουδο πανί, με το οποίο γίνεται η επίστρωση. Το υλικό πρέπει να κατανέμεται οικονομικά και με κυκλικές κινήσεις πάνω στην καθαρή επιφάνεια (απαιτούνται περίπου 10-15 ml ανά m²).

Στέγνωμα:

 Το στέγνωμα του υλικού που έχει εφαρμοστεί απαιτεί τουλάχιστον 15 λεπτά. Όταν η υγρασία του αέρα είναι μεγαλύτερη, πρέπει να αναμένει κανείς μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για τη σκλήρυνση του υλικού (μέχρι μερικές ώρες). Η επιφάνεια αποκτά την ιδιότητα να καθαρίζεται εύκολα («Easy to clean») μετά από 30 λεπτά περίπου, αφότου έχει στιλβωθεί. Αν μειωθεί η (ορισμένης χρονικής διάρκειας) ιδιότητα που θα έχει αποκτήσει η επιφάνεια να καθαρίζεται εύκολα, μπορεί να επαναλάβει κανείς την ίδια διαδικασία από την αρχή, για να έχει πάλι τα ίδια αποτελέσματα.

Μόνο μετά από τα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας επιτρέπεται να στιλβωθεί η σχετική επιφάνεια.
Η αποτελεσματικότητα του υλικού αποδεικνύεται με το τεστ των σταγόνων νερού.
Το νερό επιτρέπεται να σχηματίζει σταγόνες σ΄ όλη την επιφάνεια, αλλά να μην πάρει τη μορφή ενιαίου στρώματος πάνω σ΄ αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή. Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.