Ξύλο και πέτρα

Σφράγιση για ξύλο και πέτρα


Τομείς εφαρμογής: Πέτρα, ξύλο, ξύλο τικ, τερακότα, αμμόλιθος, ψιλόκοκκο μπετόν παρασκευασμένο μέσω αερίου, εξωτερικοί δομικοί λίθοι, μπετόν με πλυμένη την εξωτερική επιφάνεια, πλακάκια, πέτρινες πλάκες, κεραμίδια, πέτρες, μάρμαρο.


Υδατικό ανόργανο/οργανικό υλικό επίστρωσης, βασισμένο στη χημική νανο-τεχνολογία. Συστατικά που συμπεριφέρονται από μόνα τους με αντικολλητικό τρόπο, δημιουργούν στην επιφάνεια ένα αόρατο στρώμα με υδρόφοβες και ελαιόφοβες ιδιότητες. Το υλικό για σφράγιση σε πέτρα και ξύλο έχει πολλαπλή χρήση σε πορώδεις, απορροφητικές επιφάνειες.

Διαλυτικό μέσο: κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται: περίπου 50-150 ml ανά m²
Σκλήρυνση / Στέγνωμα: τουλάχιστο 6 ώρες περίπου, καλύτερα μετά από 24-48 ώρες
Τρόπος εφαρμογής:  βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας
Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης: (Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5˚C έως +25˚C, να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό, να αποθηκεύεται σε αυθεντικά δοχεία της  εταιρείας τα οποία να είναι κλεισμένα καλά)

Προετοιμασία:

Η επιφάνεια που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Οι ρύποι, που ενδεχομένως να έχουν κολλήσει και βρίσκονται διασκορπισμένοι πάνω σ΄ αυτήν, πρέπει να καθαριστούν.


Εφαρμογή:

Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν  για σφράγιση πέτρας και ξύλου αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ΄ ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτόν τον σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω των +5˚C.


Επίστρωση:

Το υλικό για σφράγιση πέτρας και ξύλου εφαρμόζεται μέσω ψεκασμού, π.χ. με συσκευές χωρίς αέρα, συσκευές HVLP ή με βούρτσες και πινέλα σε αρκετή ποσότητα. Η ανοχή της επιφάνειας στο υλικό πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ελέγχεται σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο. Η ποσότητα του υλικού για τη σφράγιση πέτρας και ξύλου που θα εφαρμοστεί στην επιφάνεια εξαρτάται από το είδος αυτής. Όταν αυτή αποτελείται από έντονα πορώδες και πολύ απορροφητικό υλικό, θα απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα από το προϊόν μας, σε σχέση με μια άλλη που αποτελείται από λείο υλικό μεγαλύτερης πυκνότητας και με λεπτότερους πόρους. Οι συνήθεις ποσότητες που απαιτούνται κυμαίνονται περίπου στα 100-200 ml ανά m². Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του υλικού η θερμοκρασία της επιφάνειας και του αέρα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5˚C και +40˚C.

Στέγνωμα:

Μετά από πλήρες στέγνωμα το υλικό για σφράγιση πέτρας και ξύλου έχει αποκτήσει εντελώς τις ιδιότητές του (στους +10˚C μετά από 6 ώρες περίπου, στους +20˚C μετά από 4 ώρες περίπου και στους +30˚C μετά από 3 ώρες περίπου).
Καθαρισμός των εργαλείων: Τα εργαλεία να καθαρίζονται απλά με νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.
Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.