Σκάφη

Το προϊόν 2-Κ της για σφράγιση σκαφών είναι ένα μείγμα από δυο συστατικά, βασιζόμενο στη χημική νανο-τεχνολογία και έχει ως αποτέλεσμα για τα διάφορα υγρά που περιέχουν νερό ή λάδι να κυλάνε εύκολα και να φεύγουν από τις επιφάνειες που καταπονούνται έντονα, παίρνοντας τη μορφή πέρλας. Με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύονται να κολλήσουν στις επιφάνειες μύδια, καρκινοειδή, φύκια και ξένα σώματα, ενώ αυτές γίνονται παράλληλα πιο ανθεκτικές στις γρατζουνιές. Με την επίστρωση που εφαρμόζεται πάνω στις επιφάνειες, γίνεται πιο εύκολα ο καθαρισμός τους.

Διαλυτικό μέσο: κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται: ερίπου 5-10 ml ανά m²
Σκλήρυνση / Στέγνωμα: τουλάχιστο 2-3 ώρες περίπου
Θερμοκρασία εφαρμογής του υλικού: +5˚C  έως +25˚C  - να αποφεύγεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία
Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης:  βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας, σχετικό έντυπο που είναι στα μπουκάλια ή στα κάνιστρα             
Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5˚C έως +30˚C, να προστατεύεται από ?μεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό

Εφαρμογή: Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν  για σφράγιση σκαφών αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ΄ ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτόν τον σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των +5˚C ή πάνω από +30˚C.

Προετοιμασία:

Καθαρισμός:
Η επιφάνεια καθαρίζεται σχολαστικά από μύδια, φύκια, ρύπους, καθώς και κατάλοιπα λαδιών ή λίπους. Προς αυτόν τον σκοπό συνιστούμε το καθαριστικό Brutalo που διανέμεται συγχρόνως με το προϊόν μας. Στη συνέχεια, η επιφάνεια ξεπλένεται με καθαρό κρύο νερό. Οι επιφάνειες πρέπει – πριν από την επίστρωση – να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λίπη.
Μετά τον καθαρισμό πρέπει να αρχίσει αμέσως η σφράγιση. Μετά τη σφράγιση οι επιφάνειες δεν επιτρέπεται να καθαριστούν, ούτε μηχανικά ούτε χημικά, για τουλάχιστο 2-3 ώρες. Δεν συνιστάται επίσης η τοποθέτηση της βάρκας στο νερό εκείνο το χρονικό διάστημα.

Επίστρωση:
Βήμα 1: Αναμείξτε τα δυο συστατικά σε μέρη 1 προς 1, χρησιμοποιώντας προς αυτόν τον σκοπό μια ζυγαριά ή ένα δοσομετρητή. Ανακατέψτε καλά τα δυο συστατικά, αναδεύοντας ή ανακινώντας πέρα-δώθε το περιεχόμενό τους από κοινού για 2 λεπτά.
Βήμα 2: Το έτοιμο μείγμα για τη σφράγιση που θα προκύψει μπορείτε να το απλώσετε στην επιφάνεια με ψεκασμό ή στίλβωση αυτής. Σας συνιστούμε προς αυτόν τον σκοπό ένα πιεστικό ψεκαστήρα ή ένα ψεκαστήρα με πίεση αέρος, εφοδιασμένο με ακροφύσιο των 0,5 cm.
Βήμα 3: Αν επιθυμείτε, μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιφάνεια, μετά τον ψεκασμό της, με μια στιλβωτική συσκευή. Αυτό βελτιώνει την όψη της επιφάνειας (δημιουργία ανώτερου γυαλιστικού στρώματος), χωρίς όμως να είναι και απαραίτητο.

Στέγνωμα:

Η σφράγιση έχει στεγνώσει μετά από 10 λεπτά περίπου ως προς την επίδραση σκόνης. Η πλήρης σκλήρυνση του υλικού απαιτεί τουλάχιστον 4 ώρες. Για να διαπιστώσουμε ότι πέτυχε η σφράγιση κάνουμε το τεστ των σταγόνων: Αν η σφράγιση έχει γίνει σωστά και μεταφερθεί μια σταγόνα νερού με ένα σταγονόμετρο πάνω στο βερνίκι της επιφάνειας,αυτή δεν θα πρέπει να εξαπλωθεί αλλά να κυλήσει και να φύγει από την επιφάνεια με τη μορφή πέρλας.
Επίδραση από το περιβάλλον: Η επεξεργασία της επιφάνειας πρέπει να γίνει κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας αέρος. Κάθε ατμοσφαιρικό κατακρήμνισμα ή ρύπος πάνω στο επεξεργαζόμενο αντικείμενο ή αν αυτό δεν έχει στεγνώσει καλά πριν από την επεξεργασία του, μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συναρμογή που θα δημιουργήσει η σφράγιση με την επιφάνεια. Η σφράγιση δεν επιτρέπεται να γίνει πάνω σε επιφάνειες που είναι ψυχρότερες από 5˚C ή θερμότερες από 30˚C. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης πρέπει να αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία πάνω στην επιφάνεια.

Καθαρισμός της επιστρωμένης επιφάνειες: Οι ρύποι, τα μύδια και τα φύκια δεν κολλάνε σ΄ έντονο βαθμό πάνω στην επίστρωση, γι΄ αυτό δεν απαιτούνται δραστικά καθαριστικά (ιδιαίτερα όξινα, ιδιαίτερα αλκαλικά, υγρό σφουγγαρίσματος). Αν μειωθεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος, καθαρίστε την επιφάνεια με ένα σφουγγάρι και ένα ήπιο καθαριστικό (π.χ. καθαριστικό γενικής χρήσης). Μετά την επίστρωση πρέπει να συνεχίζεται ο τακτικός καθαρισμός των επιφανειών.

Γενικές υποδείξεις

  • Καθένα από τα συστατικά έχει προθεσμία λήξης ενός έτους
  • Τα συστατικά που είναι ήδη αναμεμειγμένα μπορούν να διατηρηθούν μόνο για 2 μέρες
  • Να μην εφαρμοστεί το προϊόν, αν δεν γίνει προηγουμένως δοκιμή του προϊόντος ως προς τα αποτελέσματά του σ΄ ένα σημείο της σχετικής επιφάνειας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.

Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.