Τσιμέντο /Κυβόλιθοι / Αρμούς

Σφράγιση απορροφητικής επιφανείας δαπέδου

Το προϊόν για ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ είναι ένα υλικό επίστρωσης προς ενίσχυση επιφανειών που αποτελούνται από ορυκτά υλικά, κατά των ρύπων και των φθορών που προκαλούνται από τις τριβές. Τα νανο-σωματίδια που υπεισέρχονται στο υλικό της επίστρωσης έχουν ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του. Το υλικό για ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ    παρέχει προστασία απέναντι στη λάσπη και το χώμα, καθώς και τη ρύπανση από τα υγρά φύλλα, το λάδι και τα διάφορα τρόφιμα, όπως π.χ. το κόκκινο κρασί.

Διαλυτικό μέσο: κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται: περίπου 70-200 ml ανά m²
Σκλήρυνση / Στέγνωμα: τουλάχιστο 8 ώρες περίπου, καλύτερα μετά από 24-48 ώρες
Τρόπος εφαρμογής: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την  ασφάλειά σας
Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας, σχετικό έντυπο που είναι στα μπουκάλια ή στα κάνιστρα (Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5˚C έως +25˚C, να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό, να αποθηκεύεται σε αυθεντικά δοχεία της εταιρείας τα οποία να είναι κλεισμένα καλά )

Προετοιμασία:
Η επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται από τη σκόνη και τους ρύπους. Γι΄ αυτόν τον σκοπό να χρησιμοποιούνται απλά καθαριστικά του εμπορίου και στη συνέχεια να γίνεται ξέπλυμα με νερό.

Εφαρμογή:
Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν για σφράγιση δαπέδου αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ΄ ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτόν τον σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω των +5˚C. Απαιτούνται περίπου 70 – 200 ml ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εφαρμογή του υλικού μπορεί να γίνει με ψεκαστήρα, ρολό ή με το πινέλο.

Στέγνωμα:
Η επίστρωση έχει στεγνώσει μετά από δύο ώρες περίπου στην επιφάνεια, αφού εφαρμοστεί στο υλικό σε κανονική θερμοκρασία κλειστού χώρου. Η σκλήρυνσή του ολοκληρώνεται πλήρως μετά από 1-2 μέρες. Οι πλάκες δαπέδου που έχουν επιστρωθεί με το υλικό μπορούν να πατηθούν μετά από 2-4 ώρες περίπου.

Καθαρισμός της επιστρωμένης επιφάνειας:
Οι επιστρωμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από τη ρύπανση με νερό και βούρτσα. Αν απαιτηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συνηθισμένο καθαριστικό σπιτιού από το εμπόριο ή ένα πλυστικό υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.
Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.