Μάρμαρα / Γρανίτη / Πλακάκια

 Σφράγιση μιας ελάχιστα έως και καθόλου απορροφητικής επιφανείας δαπέδου


Είναι ένα προϊόν επίστρωσης με σκοπό την ενίσχυση επιφανειών που είναι κατασκευασμένες από ορυκτά υλικά κατά των ρύπων και των φθορών που προκαλούνται από τις τριβές. Τα νανο-σωματίδια που υπεισέρχονται στο υλικό της επίστρωσης έχουν ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του. Το υλικό αυτό παρέχει προστασία απέναντι στη λάσπη και το χώμα, καθώς και τη ρύπανση από τα υγρά φύλλα, το λάδι και τα διάφορα τρόφιμα, όπως π.χ. το κόκκινο κρασί.

Διαλυτικό μέσο: κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται: περίπου 10-20 ml ανά m²
Σκλήρυνση / Στέγνωμα: τουλάχιστο 8 ώρες περίπου, καλύτερα μετά από 24-48 ώρες
Τρόπος εφαρμογής: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την  ασφάλειά σας
Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης: Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας, σχετικό έντυπο που είναι στα μπουκάλια ή στα κάνιστρα (Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5˚C έως +30˚C, να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό, να αποθηκεύεται σε αυθεντικά δοχεία της εταιρείας τα οποία να είναι κλεισμένα καλά )

Προετοιμασία:

Η επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται από τη σκόνη και τους ρύπους. Γι΄ αυτόν τον σκοπό να χρησιμοποιούνται τα συνηθισμένα καθαριστικά που υπάρχουν στο εμπόριο και στη συνέχεια να γίνεται ξέπλυμα με νερό.
Εφαρμογή:
Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν  για σφράγιση δαπέδων αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ΄ ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτό το σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω των +5˚C.
Επίστρωση:
Απαιτούνται περίπου 10 – 20 ml ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εφαρμογή του υλικού μπορεί να γίνει με ψεκαστήρα, ρολό ή με το πινέλο.
Στέγνωμα:
Η επίστρωση έχει στεγνώσει μετά από μια ώρα περίπου στην επιφάνεια, αφού εφαρμοστεί το υλικό σε συνήθη θερμοκρασία κλειστού χώρου. Η σκλήυνσή του ολοκληρώνεται πλήρως μετά από 1-2 μέρες. Οι πλάκες δαπέδου που έχουν επιστρωθεί με το υλικό μπορούν να πατηθούν μετά από 2-3 ώρες περίπου.

Καθαρισμός της επιστρωμένης επιφάνειας:
Οι επιστρωμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από τη ρύπανση με νερό και βούρτσα. Αν απαιτηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συνηθισμένο καθαριστικό σπιτιού από το εμπόριο ή ένα πλυστικό υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.

Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.