Τζαμια / Μπάνιο / Φωτοβολταϊκών

 Σφράγιση  για Τζαμια / Μπάνιο / Φωτοβολταϊκών 

Eίναι ένα προϊόν για επίστρωση που βασίζεται στη χημική νανο-τεχνολογία και έχει ως αποτέλεσμα τα διάφορα υγρά που περιέχουν νερό ή λάδι να κυλάνε εύκολα και να φεύγουν από τις επιφάνειες, παίρνοντας τη μορφή πέρλας. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η απομάκρυνση ρύπων και υπολειμμάτων από άλατα στις κεραμικές και γυάλινες επιφάνειες του σπιτιού.

Διαλυτικό μέσο: κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται: περίπου 10-15 ml ανά m²
Σκλήρυνση / Στέγνωμα: τουλάχιστο 2-3 ώρες περίπου, καλύτερα μετά από 24 ώρες
Τρόπος εφαρμογής: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την  ασφάλειά σας
Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης: Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας, σχετικό έντυπο που είναι στα μπουκάλια ή στα κάνιστρα (Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5˚C έως +25˚C, να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό, να αποθηκεύεται σε αυθεντικά δοχεία της εταιρείας τα οποία να είναι κλεισμένα καλά )

Προετοιμασία:
Η επιφάνεια που θα σφραγιστεί πρέπει να έχει απαλλαχθεί εντελώς από ρύπους, κατάλοιπα λαδιών ή λίπη. Προς αυτόν το σκοπό, συνιστάται το καθαριστικό για γυαλί και κεραμικά  ή μια οργανική ένωση ως καθαριστικό (π.χ. ισοπροπανόλη, ασετόν) και αλκαλικά ή όξινα χημικά καθαριστικά. Στη συνέχεια, η επιφάνεια ξεπλένεται με καθαρό νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα των χημικών καθαριστικών. 
Εφαρμογή:
Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν  για σφράγιση γυαλιών και κεραμικών αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ΄ ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτόν τον σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω των +5˚C.

Η επίστρωση εκτελείται τρίβοντας ή γυαλίζοντας την επιφάνεια με ένα στιλβωτικό πανί. Το υλικό πρέπει να κατανέμεται οικονομικά και με κυκλικές κινήσεις πάνω στην καθαρή επιφάνεια (απαιτούνται περίπου 10-15 ml ανά m²). Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του υλικού με το τεστ των σταγόνων.Το νερό επιτρέπεται να σχηματίζει σταγόνες σ΄ όλη την επιφάνεια, αλλά να μην πάρει τη μορφή ομοιόμορφου στρώματος πάνω σ΄ αυτήν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Το στέγνωμα του υλικού που έχει εφαρμοστεί απαιτεί τουλάχιστο 15 λεπτά. Όταν η υγρασία του αέρα είναι μεγαλύτερη, πρέπει να αναμένει κανείς μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για τη σκλήρυνση του υλικού (μέχρι μερικές ώρες).
Μόνο μετά από τα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας επιτρέπεται να στιλβωθεί η σχετική επιφάνεια.


Στέγνωμα:
Η επιφάνεια αποκτά την ιδιότητα να καθαρίζεται εύκολα («Easy to clean») μετά από 30 λεπτά περίπου, αφότου έχει στιλβωθεί.
Αν μειωθεί η προσωρινή ιδιότητα που θα έχει αποκτήσει η επιφάνεια να καθαρίζεται εύκολα, μπορεί να επαναλάβει κανείς την ίδια διαδικασία από την αρχή, για να έχει πάλι τα ίδια αποτελέσματα.

Επίδραση από το περιβάλλον
Όταν η υγρασία του αέρα είναι μεγάλη, πρέπει να σκουπιστεί η σχετική επιφάνεια, πριν από την επίστρωση, με ένα πανί από κυτταρίνη που θα έχει ποτιστεί ελαφρά με λίγο αλκοόλ ή οινόπνευμα. Όταν οι θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερες των 30˚C η επίστρωση πρέπει να γίνεται σε μικρότερα τμήματα επιφάνειας.

Καθαρισμός των επιστρωμένων κεραμικών ειδών υγιεινής:
Οι ρύποι και τα άλατα δεν κολλάνε σ΄ έντονο βαθμό πάνω στην επίστρωση, γι΄ αυτό δεν απαιτούνται δραστικά καθαριστικά (έντονα όξινα, έντονα αλκαλικά, υγρό σφουγγαρίσματος). Αν το νερό δεν κυλά πλέον με τη μορφή πέρλας από την επιφάνεια, καθαρίστε την με ένα ήπιο καθαριστικό (ξύδι ή καθαριστικό με ουδέτερο pH). Η επιστρωμένη επιφάνεια θα εξακολουθεί να καθαρίζεται με τον συνηθισμένο τρόπο καθαρισμού για τα κεραμικά είδη υγιεινής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.

Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.