Ανοξείδωτο / Inox

 Σφράγιση  για ανοξείδωτα (ατσάλι – χρώμιο)


Τομείς εφαρμογής: απορροφητήρες, ηλεκτρικές κουζίνες, ανοξείδωτοι νεροχύτες, ανοξείδωτα χερούλια, τμήματα κινητήρων

Το προϊόν για σφράγιση ανοξείδωτων αντικειμένων (ατσάλι – χρώμιο) είναι ένα υλικό για επίστρωση που βασίζεται στη χημική νανο-τεχνολογία και έχει ως αποτέλεσμα για τα διάφορα υγρά που περιέχουν νερό ή λάδι να κυλάνε εύκολα και να φεύγουν από τις επιφάνειες, παίρνοντας τη μορφή πέρλας. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η απομάκρυνση ρύπων από ανοξείδωτα μέταλλα (ατσάλι – χρώμιο).

Διαλυτικό μέσο: κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται: περίπου 10-15 ml ανά m²
Σκλήρυνση / Στέγνωμα: τουλάχιστο 1-2 ώρες περίπου, καλύτερα  μετά από 24 ώρες
Τρόπος εφαρμογής: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας
Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας, σχετικό έντυπο που είναι στα μπουκάλια ή στα κάνιστρα (Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5˚C έως +25˚C, να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό, να αποθηκεύεται σε αυθεντικά δοχεία της εταιρείας τα οποία να είναι κλεισμένα καλά )

Εφαρμογή:
Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν για σφράγιση ανοξείδωτων αντικειμένων (ατσάλι – χρώμιο) αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ΄ ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτό το σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω των +5˚C.

Προετοιμασία:
Η επιφάνεια που θα σφραγιστεί πρέπει να έχει απαλλαχθεί εντελώς από ρύπους, κατάλοιπα λαδιών ή λίπη. Προς αυτόν το σκοπό, συνιστάται το βασικό καθαριστικό  ή μια οργανική ένωση ως καθαριστικό (π.χ. ισοπροπανόλη, ασετόν) και αλκαλικά ή όξινα χημικά καθαριστικά. Στη συνέχεια, η επιφάνεια ξεπλένεται με καθαρό νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα των χημικών καθαριστικών. Πριν γίνει η επίστρωση, οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και να μην περιέχουν λίπη.

Επίστρωση:
Η επίστρωση εκτελείται τρίβοντας ή γυαλίζοντας την επιφάνεια με ένα μάλλινο πανί που θα έχει εμποτιστεί ελαφρά με το υλικό της Percenta για σφράγιση μετάλλων (ατσάλι – χρώμιο). Γι΄ αυτόν τον σκοπό προσφέρεται ιδανικά το στιλβωτικό πανί της . Το υλικό πρέπει να κατανέμεται οικονομικά και με κυκλικές κινήσεις πάνω στην καθαρή επιφάνεια (απαιτούνται περίπου 10-15 ml ανά m²).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Το στέγνωμα του υλικού που έχει εφαρμοστεί απαιτεί τουλάχιστο 30 λεπτά. Όταν η υγρασία του αέρα είναι μεγαλύτερη, πρέπει να αναμένει κανείς μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για τη σκλήρυνση του υλικού (μέχρι μερικές ώρες).

Μόνο μετά από τα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας επιτρέπεται να στιλβωθεί η σχετική επιφάνεια.

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του υλικού με το τεστ των σταγόνων.
Το νερό επιτρέπεται να σχηματίζει σταγόνες σ΄ όλη την επιφάνεια, αλλά να μην πάρει τη μορφή ομοιόμορφου στρώματος πάνω σ΄ αυτήν.

Στέγνωμα:

Η επιφάνεια αποκτά την ιδιότητα να καθαρίζεται εύκολα («Easy to clean») μετά από 60 λεπτά περίπου, αφότου έχει στιλβωθεί.
Αν μειωθεί η (ορισμένης χρονικής διάρκειας) ιδιότητα που θα έχει αποκτήσει η επιφάνεια να καθαρίζεται εύκολα, μπορεί να επαναλάβει κανείς την ίδια διαδικασία από την αρχή, για να έχει πάλι τα ίδια αποτελέσματα.

Επίδραση από το περιβάλλον
Όταν η υγρασία του αέρα είναι μεγάλη, πρέπει να σκουπιστεί η κεραμική επιφάνεια των ειδών υγιεινής, πριν από την επίστρωση, με ένα πανί από κυτταρίνη που θα έχει ποτιστεί ελαφρά με λίγο αλκοόλ ή οινόπνευμα. Όταν οι θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερες των 30˚C, η επίστρωση πρέπει να γίνεται σε μικρότερα τμήματα επιφάνειας.

Προσοχή:
Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.

Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.