Ζάντες

 Σφράγιση για ζάντες


Τομείς εφαρμογής: Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους ζαντών (εξαιρούνται οι αυθεντικές ζάντες της Πόρσε). Είναι κατάλληλο επίσης για ζάντες μοτοσικλετών, ανωμάλου εδάφους, ποδηλάτων, αυτοκινήτων-αντίκες

Διαλυτικό μέσο: κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται: περίπου 20 - 30 ml ανά ζάντα (18 ιντσών)
Σκλήρυνση / Στέγνωμα: τουλάχιστο 1-2 ώρες περίπου, καλύτερα μετά από 24 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής του υλικού: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την  ασφάλειά σας, σχετικό έντυπο που είναι στα μπουκάλια ή στα κάνιστρα (Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5˚C έως +25˚C, να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό, να  αποθηκεύεται σε αυθεντικά δοχεία της  εταιρείας τα οποία να είναι κλεισμένα καλά .)

Εφαρμογή:
Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν  για σφράγιση σε ζάντες αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτόν τον σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω των +5˚C.

Προετοιμασία:
Η επιφάνεια που θα σφραγιστεί πρέπει να έχει απαλλαχθεί εντελώς από ρύπους, κατάλοιπα λαδιών ή λίπη. Προς αυτόν το σκοπό, συνιστάται το καθαριστικό αφαιρετικό ρύπων για ζάντες. Στη συνέχεια, η επιφάνεια ξεπλένεται με καθαρό νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του καθαριστικού. Πριν γίνει η σφράγιση, οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και να μην περιέχουν λίπη.

Σφράγιση:
Η σφράγιση εκτελείται τρίβοντας ή γυαλίζοντας την επιφάνεια με ένα άχνουδο πανί που θα έχει εμποτιστεί ελαφρά με το υλικό  για σφράγιση σε ζάντες (γι΄ αυτόν τον σκοπό προσφέρεται ιδανικά το άχνουδο πανάκι που συμπεριλαμβάνεται). Το υλικό πρέπει να κατανέμεται οικονομικά και με κυκλικές κινήσεις πάνω στην καθαρή επιφάνεια (απαιτούνται περίπου 20 έως 30 mlανά ζάντα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφήστε το στρώμα από το υλικό που στιλβώσατε να στεγνώσει για 15 λεπτά. Αν η υγρασία του αέρα είναι υψηλή, πρέπει να αναμένει κανείς ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος (μέχρι μερικές ώρες) για τη σκλήρυνση του υλικού.
Μόνο μετά από τα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας επιτρέπεται να σφραγιστεί η σχετική επιφάνεια.

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του υλικό με το τεστ των σταγόνων
Το νερό επιτρέπεται να σχηματίζει σταγόνες σ΄όλη την επιφάνεια, αλλά να μην πάρει τη μορφή ομοιόμορφου στρώματος πάνω σ΄αυτήν.

Στέγνωμα:
Η επιφάνεια αποκτά την ιδιότητα να καθαρίζεται εύκολα («Easy to clean») μετά από 60 λεπτά περίπου, αφότου έχει σφραγιστεί.
Αν μειωθεί η προσωρινή ιδιότητα που θα έχει αποκτήσει η επιφάνεια να καθαρίζεται εύκολα, μπορεί να επαναλάβει κανείς την ίδια διαδικασία από την αρχή, για να έχει πάλι τα ίδια αποτελέσματα.

Επίδραση από το περιβάλλον
Όταν η υγρασία του αέρα είναι μεγάλη, πρέπει να σκουπιστεί η σχετική επιφάνεια στις ζάντες, πριν από την επίστρωση, με ένα πανί από κυτταρίνη που θα έχει ποτιστεί ελαφρά με λίγο αλκοόλ ή οινόπνευμα. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθεί το στρώμα του υλικού από την επίστρωση πάνω στις ζάντες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όταν οι θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερες των 30˚C, η επίστρωση πρέπει να γίνεται σε μικρότερα τμήματα επιφάνειας.

Καθαρισμός των επιστρωμένων επιφανειών
Οι ρύποι και η σκόνη από τα φρένα δεν κολλάνε σ΄έντονο βαθμό πάνω στην επίστρωση, γι΄αυτό δεν απαιτούνται δραστικά καθαριστικά (έντονα όξινα, έντονα αλκαλικά, υγρό σφουγγαρίσματος). Αν το νερό δεν κυλά πλέον με τη μορφή πέρλας από την επιφάνεια, καθαρίστε την με ένα ήπιο καθαριστικό. Η επιστρωμένη επιφάνεια πρέπει να εξακολουθεί να καθαρίζεται τακτικά με τον συνηθισμένο τρόπο.

Προσοχή:
Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.

Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.